SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL, CONFORM art. 33 DIN LEGEA nr. 153/2017 LA DATA DE:

                                     30.09.2023

                                     31.03.2023

                                     30.09.2022

                                     31.03.2022

                                     30.09.2021

                                     31.03.2021

                                     30.09.2020

                                     31.03.2020

                                     30.09.2019

                                     31.03.2019

                                     30.09.2018

                                     31.03.2018